For Sale!

Ucsuz.com

uçsuz, 便宜的 Piányí de Endless | Pointless | Immense | Boundless | Limitless

Turkish To English

Adjective
pointless
ucsuz, küt
immense
möhtəşəm, hədsiz, ölçüyəgəlməz, ucsuz, ucsuz-bucaqsız
boundless
hədsiz, hüdudsuz, ucsuz, ölçüsüz, kənarəsiz, qeyri-mütənahi
endless
sonsuz, saysız, hüdudsuz, əngin, ucsuz, axırsız
limitless
hüdudsuz, ölçüsüz, qurtarmaz, çərçivəsiz, saysız, ucsuz